Director Administrativ

Daniel GAVRA 

Data  naşterii: 16.03.1970
Stare civilă – Căsătorit, 1 copil

Experienţă profesională

Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” Bucureşti

 • Perioada decembrie 2017 – prezent – Director Administrativ al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua Bucureşti”;
 • Perioada noiembrie 2008 – decembrie 2017 – Șef Secție Logistică;
 • Perioada martie 2007 – noiembrie 2008 – Împuternicit pentru a asigura îndeplinirea atribuțiilor funcției de șef al logisticii;
 • Perioada aprilie 1998 – iunie 2005 – Ofițer 3 la șeful logisticii.

Unităţi şi Mari unităţi din subordinea Ministerului Apărării Naţionale

 • Perioada martie 2007 –  Șef  birou cultură și sport în secția cultură la Comandamentul Logistic Întrunit;
 • Perioada ianuarie 2007 – martie 2007 – Șef  birou management activități culturale și sportive la secția pregătire de comandament, cultură și sport la Comandamentul Logistic Întrunit;
 • Perioada iulie 2006 – ianuarie 2007 – Șef  birou management activițăți culturale și sportive la secția asistență social la Direcția Reprezentare, Patrimoniu și Asistență Socială;
 • Perioada februarie 2006 – iulie 2006  –  Șef  birou învățământ, cultură și sport la Direcția Reprezentare, Patrimoniu și Asistență Socială;
 • Perioada decembrie 1996 – aprilie 1998 – Ofițer 3 la logistic la Batalionul 100 Instrucție;
 • Perioada iulie 1992 – decembrie 1996 – Ofițer 3 ( cu aprovizionarea cu alimente și echipament) la locțiitorul comandantului pentru logistică la Brigada 30 Gardă.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 • Perioada aprilie 2013 – iulie 2013 – Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Studii postuniversitare de dezvoltare profesională în conducerea logistică;
 • Perioada iunie 2010 – Școala de Aplicție pentru Logistică „Gl. Constantin Zaharia”, Curs de securitate industrială;
 • Anul 2010 – Studii universitare de licență ”Științe militare și informații”, specialitatea “Managementul organizației”;
 • Perioada 2007 – 2009 – Master “Gestionarea efectelor schimbărilor climatice” la Facultatea de Științele Naturii și Ecologice, din cadrul Universității Ecologice București;
 • Perioada 2000 – 2004 – Universitatea din Bacău, Facultatea de Educație Fizică și Sport; 
 • Perioada martie – iulie1999 – Școala de Aplicație pentru Logistică „Gl. Constantin Zaharia”, Curs de formare a ofițerilor de intendență pe funcții de locțiitor al comandantului pentru logistică;
 • Perioada 1989 – 1992 – Institutul militar de intendență și finanțe „Gheorghe Lazăr”;
 • Perioada 1984 – 1988–  Liceul Industrial „Matei Basarab” București.

 Distincţii şi decoraţii:

–  Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate;
–  Emblema de Onoare a Armatei României;
–  Emblema de Onoare a Statului Major General;
–  Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate;
–  Emblema de Onoare a Logisticii;
– Semnul onorific “În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate;

Limbi străine cunoscute:

– Engleză