DREPTUL LA REPLICĂ

În legătură cu articolul cu titlul „Fiica lui Vasile Blaga a luat cu salvarea bugetul clubului Steaua” publicat în Jurnalul Național, referitor la achiziția de servicii de ambulanță de către CSA „Steaua București”, pentru corecta informare a opiniei publice precizăm următoarele:

Serviciile de ambulanță sunt prevăzute în anexa 2 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice – servicii sociale şi alte servicii specifice.

În conformitate cu art. 68 alin (2) lit. b) din Legea 98/2016 procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi altor servicii specifice este procedură proprie, care presupune postarea anunțului în SEAP, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul de 3.376.500,00 lei fără TVA.

În consecinţă, în cazul serviciilor de ambulanță în care valoarea estimată este mai mică decât pragul de 3.376.500,00 lei fără TVA, se aplică prevederile  art. 68 alin (2) lit. b) din Legea 98/2016, respectiv se aplică procedură proprie. Pentru serviciile de ambulanță achiziționate de CSA „Steaua București” s-a aplicat procedura proprie cu nr. A601/22.01.2018.

În data de 15.03.2018 s-a publicat în SEAP anunțul publicitar cu nr. 160630 pentru „serviciile de escortă si asistență medicală de urgență la diferite competiții sportive ale CSA „Steaua București” din localitățile București si Ilfov”.

Cerințele minime solicitate pentru îndeplinirea serviciului au fost:

  1. să dețină o autorizație de funcționare privind practicarea serviciilor de asistență medicală de urgență și transport medical asistat, emisă de către Ministerul Sănătății;
  2. să dețină ambulanțe tip B1/2 sau tip C, inscripționate „ECHIPAJ MEDICAL DE URGENȚĂ”, dotate cu echipamente, medicamente și materiale necesare acordării îngrijirilor la nivelul urgențelor medicale;
  3. repartizarea unui echipaj format din medic specialist urgență și personal medical specializat, pentru fiecare ambulanță solicitată;
  4. să respecte riguros solicitările beneficiarului. Neasigurarea asistenței medicale nu permite desfășurarea competiției, fapt care atrage după sine consecințele asupra CSA „Steaua București”. În caz de neprezentare a ambulanței la locația și în intervalul orar solicitat, firma va suporta consecințele;
  5. prezența la competiție trebuie să fie la ora solicitată în urma transmiterii unei adrese (fax, e-mail, telefonic);
  6. în cazul în care ambulanța de serviciu se deplasează cu sportivul/sportivii accidentați către o unitate medicală, prestatorul se obligă să trimită în cel mai scurt timp posibil o altă ambulanță care să asigure medical competiția până la terminarea acesteia;
  7. în cazul în care se va solicita o altă ambulanță decât cea prezentă la competiția sportivă, nu se vor percepe taxe suplimentare, menținându-se același tarif ofertat.
  8. posibilitatea acoperirii serviciilor medicale concomitent, pentru minim 4 competiții sportive plus ambulanțe în rezervă.

S-au primit 2 oferte de preț, astfel:
– de la operatorul economic MEDICAL EMERGENCY DIVISION SRL, cu prețul de 290 lei/oră;
– de la operatorul economic SCORSEZE AMBULANȚA PRIVATĂ SRL, cu prețul de 350 lei/oră.

Serviciul de Ambulanță București – Ilfov a comunicat că nu are resurse  disponibile, prin urmare nu poate asigura serviciile solicitate. 

În urma analizării ofertelor primite și aplicarea criteriului de adjudecare „prețul cel mai scăzut”, comisia de organizare, derulare şi finalizare a achiziţiei a propus comandantului achiziționarea serviciilor mai sus menționate de la Medical Emergency Division SRL pentru serviciile de escortă și asistență medicală de urgență  cu prețul de 290 lei/oră. La data de 29.03.2018 s-a încheiat un contract de servicii cu o valoare de 251.140,00 lei fără TVA, valabil până la data de 31.12.2018, cu posibilitate de prelungire, cu acordul părților, până la data de 31.03.2019, în prezent contractul fiind prelungit până la data de 31.01.2019.

Menționăm că articolul a fost scris fără a fi solicitat și punctul de vedere al CSA Steaua București, ceea ce a creat un prejudiciu de imagine clubului.

Distribuire social media