PRACTICA EGALITĂȚII RASIALE

                                                   Sezonul competițional 2020-2021

Conform directivelor trasate de UEFA, a recomandărilor FRF și având în vedere larga deschidere oferită de aderarea României la Uniunea Europeana, clubul CSA STEAUA BUCUREȘTI acordă o atenție sporită luptei împotriva rasismului în fotbal.

La meciurile disputate de clubul nostru pe teren propriu, nu s-au înregistrat evenimente neplăcute datorită discuțiilor avute cu suporterii, cât și datorită apelului făcut de către forțele de ordine de a intervenii prompt și a curma orice manifestări rasiale.

Cooperarea cu toate grupările si agențiile, cum ar fi sindicatul jucătorilor, suporterii, școlile, organizațiile voluntare, cluburile de tineret, sponsorii, autoritățile locale, poliția și alte autorități publice, în vederea dezvoltării unor programe proactive și a sporirii gradului de conștientizare în ceea ce privește eliminarea actelor de rasism și a discriminării este un alt obiectiv al clubului CSA STEAUA BUCUREȘTI, în lupta împotriva rasismului.

RASISM – este o concepție social-politică antiștiințifică și reacționară care susține ideea nefondată a inegalității biologice și intelectuale a raselor umane, precum și caracterul determinant, în istorie, al particularităților rasiale ale oamenilor, al luptei dintre rase. Prin studii stiințifice s-a determinat că diferența de culoare a pielii sau fizionomie nu oferă nici un indiciu pentru a putea stabili diferențe calitative dintre rase.

După ce au fost prezentate aceste aspecte în cadrul unor ședințe care au avut loc la sediul clubului în data de 26.09.2020, cu toți factorii implicați în fenomenul FOTBAL, CSA STEAUA BUCUREȘTI împreună cu Gruparea de Jandarmi Mobila BUCUREȘTI, reprezentanții Poliției  Locale, reprezentanții galeriei CSA STEAUA BUCUREȘTI, administratorul stadionului, reprezentanții firmei de pază, ofițerul de presă al clubului, responsabilul cu ordinea și securitatea stadionului, crainicul stadionului, distribuitorii de bilete ai clubului, au stabilit de comun acord să se implice în lupta împotriva manifestărilor de Rasism și a discriminării rasiale în fotbal.

Planul U.E.F.A. în 10 puncte, referitor la rasism

 1. Emiterea unei declarații prin care să se afirme că rasismul și orice tip de discriminare nu vor fi tolerate și prin care să se explice clar acțiunile ce vor fi întreprinse împotriva celor implicate în scandări rasiste. Declarația trebuie inclusă în toate programele de meciuri și afișată în permanență și în mod vizibil în jurul terenului.

2. Difuzarea de anunțuri prin intermediul sistemului de sonorizare, prin care să se condamne scandările rasiste în timpul meciurilor.

3. Condiționarea posesorilor de abonamente că nu vor lua parte la actele de rasism.

4. Întreprinderea de acțiuni pentru prevenirea vânzării de literatură rasistă în interiorul și în jurul stadionului.

5. Întreprinderea de acțiuni disciplinare împotriva jucătorilor implicați în acte de rasism.

6. Contactarea altor asociații sau cluburi pentru asigurarea înțelegerii de către aceștia a politicii împotriva rasismului, promovată de asociația sau clubul respectiv.

7. Incurajarea unei strategii comune a agenților de ordine și a poliției, în vederea combaterii actelor de rasism.

8. Îndepărtarea urgentă a mesajelor rasiste de tip graffiti de pe stadion.

9. Adoptarea unei politici de oportunități egale pentru toți, în ceea ce privește angajările și furnizorii de servicii.

10. Cooperarea cu toate grupurile și agențiile, cum ar fi sindicatul jucătorilor, suporterii, școlile, organizațiile voluntare, cluburile de tineret, sponsorii, companiile locale, poliția și alte autorități publice, în vederea dezvoltării unor programe proactive și a sporirii gradului de conștientizare în ceea ce privește eliminarea actelor de rasism și a discriminării.

 • Cubul nostru CSA STEAUA BUCUREȘTI, regretă profund și condamnă fenomenele de rasism, antisemitism și intoleranța care se manifestă în cadrul meciurilor de fotbal la nivel național și internațional, inclusiv incitarea publicului la violență, ura sau discriminare, injurii publice.
 • CSA STEAUA BUCUREȘTI, subliniază cu tărie că actele rasiste constituie o încălcare gravă a demnității umane și nu poate fi niciodată trecute cu vederea sau justificate. Aceste acte ar trebui să fie sistematic pedepsite în toate statele membre ale Consiliul Europei. Totodată trebuie să reamintim că ceea ce este ilegal în afara stadionului este, de asemenea, ilegal și în interiorul acestuia. Toate părțile implicate sunt implicate sunt responsabile să intervină, la nivelul lor, pentru a se opune manifestărilor de rasism și discriminare rasială în fotbal.

CSA STEAUA BUCUREȘTI consideră că trebuie luate următoarele măsuri concrete:

 • adoptarea de legi care să incrimineze actele rasiste, având la bază liniile directoare continue în recomandarea de politică generală privind legislația națională referitoare la combaterea rasismului și a discriminării rasiale.
 • punerea în aplicare efectivă a dispozițiilor dreptului penal împotriva infracțiunilor rasiste, referitoare la combaterea rasismului și a discriminării rasiale.
 • clubul nostru încearcă sensibilizarea, în această problemă, a jandarmilor și a polițiștilor, a supraveghetorilor printr-o informare privind reglementările și printr-o pregătire în vederea identificării și rezolvării actelor rasiste.
 • vom încerca prezența vizibilă și acțiunea preventivă pe stadion a jandarmilor și a polițiștilor, a supraveghetorilor pentru a anunța clar că autorii actelor rasiste nu vor rămâne nepedepsiți.
 • CSA STEAUA BUCUREȘTI va numi o persoană care să fie responsabilă de soluționarea incidentelor rasiste și să facă, în mod repetat, împreună cu crainicul stadionului, anunțuri pe stadion împotriva rasismului,  înainte, în timpul și după terminarea meciurilor de fotbal.
 • totodată clubul nostru va include în Regulamentul de Ordine Interioara încurajarea jucătorilor și a antrenorilor să se abțină, în orice situație, de la gesturi și remarci rasiste.
 • la următoarea Adunare Generala a Federației Romane de Fotbal, clubul CSA STEAUA BUCUREȘTI va propune Comisiei Centrale a Arbitrilor, luarea unor măsuri corespunzătoare, de către arbitrii în cazul unor gesturi sau expresii de natură rasiste între jucători și/sau public prin impunerea unor sancțiuni adecvate.
 • suspendarea meciurilor acolo unde suporterii sau jucătorii sunt angajați în comportamente rasiste cum ar fi, intonarea unor cântece rasiste, proliferarea de insulte, sau afișarea de pancarde, steaguri sau simboluri rasiste.
 • vom propune Prefecturii Municipiului București și Consiliul Local București, organizarea de campanii de sensibilizare anti-rasiste prin implicarea organizațiilor sportive, cluburilor, tinerilor și copiilor.
 • susținerea, inclusiv financiară a cluburilor sportive care pun în aplicare inițiative anti-rasiste.
 • ofițerul de presă al clubului nostru la toate conferințele de presă din timpul campionatului, la meciurile oficiale și amicale va aduce la cunoștință:
 • tuturor mijloacelor de informare în masă să evite să relateze comportamentele spectatorilor pe stadion și în afara lui într-o manieră care să provoace confruntări;
 • să încurajeze jurnaliștii să fie vigilenți în comentariile lor sportive de la fața locului pentru a nu trezi sentimente xenofobe sau rasiste.

CSA STEAUA BUCUREȘTI salută inițiativele întreprinse de U.E.F.A. în domeniul luptei împotriva rasismului în fotbal, precum și acțiunile concrete și eficiente ale rețelei “Fotbal Împotriva Rasismului în Europa”.

CSA STEAUA BUCUREȘTI face apel la organismele guvernamentale și autoritățile publice, organizațiile sportive naționale și internaționale și la populație în ansamblul său, să-și intensifice eforturile pentru a lupta împotriva rasismului și pentru a face să primeze spiritual sportiv în vederea restabilirii pe deplin al rolului educațional al fotbalului în promovarea respectului reciproc.

“Rasismul nu-și mai are locul în fotbal și nici în viață, nici în orice alt sport. Rasismul nu-și mai are locul în lume”.

“Toți avem un vis – FOTBALUL, toți avem scopuri – FOTBALUL, fiecare jucăm roluri importante în FOTBAL, prin urmare – Fotbal fără rasism, rasismul distruge fotbalul este mesajul nostru  comun.

Distribuire social media