Buletinul informativ (Legea 544/2001)

Informațiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

ART. 5 (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public: a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice; b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice; c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice; d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet; e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; f) programele și strategiile proprii; g) lista cuprinzând documentele de interes public; h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii; i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice:

 1. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare;
 2. Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și a sportului;
 3. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;
 4. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) FR1 Codul muncii*)
 5. Legea nr. 227 din 7 iunie 2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport;
 6. Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
 7. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
 8. Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 9. Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 10. Hotărârea nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 privin aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
 11. Ordinul M.115 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA”.
 12. Ordinul nr. M.82 din 20 august 2008 pentru stabilirea domeniilor şi condiţiilor privind angajarea şi executarea, la cerere, prin unităţile ministerului apărării, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice.

b) numele si prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice:

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice: Vladimir BACȘIȘ, Șef birou  – Biroul Informare și Relații Publice
Tel.: 021 413 6007 int. 156
Fax: 021 413 0961
E-mail:  contact@csasteaua.ro
Adresa instituției: Bulevardul Ghencea nr. 35, sector 6, București, 060701

c) coordonatele de contact ale instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet:

Adresa instituției
Clubul Sportiv al Armatei „STEAUA BUCUREȘTI”, Bulevardul Ghencea nr. 35, sector 6, București, 060701

Biroul secretariat, analiză, avizare, asistență juridică și relații cu publicul
Petiții: contact@csasteaua.ro
Tel.: 021 413 6007 int. 152
Fax: 021 413 0961

Program audiențe*:
Președinte – Luni și Miercuri 13:00 – 15:00;
Vicepreședinte – Marți și Joi 13:00 – 15:00;
Director administrativ – Marți și Joi 13:00 – 15:00.

*Programările pentru audiențe se stabilesc prin contact telefonic, 021 413 6007 int. 152, sau prin solicitare scrisă înregistrată la Registratura clubului (Program: Luni – Vineri 08.00 – 16.00).

Pagină web
www.csasteaua.ro

Lista completă a datelor de contact pot fi vizualizate în meniul Contact al acestui website.

d) lista documentelor de interes public:

– Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;
– Bugetul;
– Bilanţul contabil;
– Programele şi strategiile CSA Steaua București;
– Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, pliante, afişe privind activităţile instituţiei militare;
– Materiale audio, video, prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
– Declaraţii de avere;
– Lista posturilor vacante şi condiţiile necesare pentru ocuparea acestora.

e) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Formular – tip pentru reclamație administrativă (întârziere răspuns)
Formular – tip pentru reclamație administrativă (răspuns negativ)

1. Legislație:
Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001
Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate

 1. Proceduri privind accesul la informațiile de interes public

Informațiile de interes public se comunică din oficiu (fără a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea solicitantului (verbală sau scrisă). 
Informațiile de interes public comunicate din oficiu sunt prezentate într-un buletin informativ și sunt disponibile pe website. 
Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată autorității publice, în condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001. 

 1. Modalități de adresare a solicitărilor:

a) verbal
Informarea publică directă a persoanelor la nr. de telefon: 021 413 6007 int. 156;

b) pe suport de hârtie
la adresa: Bulevardul Ghencea nr. 35, sector 6, București, 060701;

c) pe suport electronic
Informarea publică directă a persoanelor la adresa de e-mail: contact@csasteaua.ro.