Director Administrativ

Colonel Adrian-George LUCAN                                            

Date personale:                                

Data și locul nașterii: 8 martie 1972, Brașov, județul Brașov;
Cetățenia: română;
Starea civilă: căsătorit, 2 copii

 

Educație și formare:

 • 2017 – Curs intensiv de limba engleză-familiarizare, Centrul Principal de Învățare al Limbilor Străine Brașov;
 • 2016-Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă ”Conducere logistică”, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București
 • 2011–Curs postuniversitar de perfecționare în domeniul sprijinului logistic, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București
 • 2001 – 2005 – Facultatea de Științe Economice, Universitatea Petrol Gaze Ploiești;
 • 1990 – 1993 – Institutul Militar de Intendență și Finanțe ”Gheorghe Lazăr” Sibiu;
 • 1986– 1990 – Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza.

Experiență profesională:

 • 2021- director administrativ, CSA Steaua București;
 • 2020–2021–împuternicit director administrativ, CSA Steaua București;
 • 2019–2020–șef secție logistică, CSA Steaua București;
 • 2018–2019–împuternicit șef secție logistică, CSA Steaua București;
 • 2017–2018–șef birou asigurare tehnico-materială, Secția Logistică, CSA Steaua București;
 • 2007–2017–șef al logisticii la Centrul 42 Comunicații și Informatică de Sprijin ;
 • 2005–2007–șef compartiment planificare logistică la Centrul 42 Comunicații și Informatică de Sprijin;
 • 1999–2005–ofițer 4 la Regimentul 42 Transmisiuni;
 • 1994–1999-ofițer 4 Spitalul Militar Brașov;
 • 1993–1994–ofițer 3 la șeful secției alimente din depozitul 206 materiale intendență.

Distincții și decorații naționale:

 • 2018 – Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate;
 • 2013 – Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate;
 • 2008 – Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 ani de activitate.
 • 2008 – Emblema de Onoare a Logisticii;

Limbi străine cunoscute:

 • Franceză;
 • Engleză;