Achiziții Publice

Luând în considerare prevederile legale în domeniul achizițiilor publice (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, etc.), achizițiile se derulează prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice, platformă gestionată de Agenția pentru Agenda Digitală a României, toate informațiile se regăsesc integral pe această platformă, fiind disponibile publicului fără restricții.