Cariere


26.11.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat III (electrician joasă tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice din centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale electrician


24.11.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat III (electrician joasă tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice din centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu – electrician


24.11.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de economist gr. II la biroul decontări din secţia financiar-contabilă a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs – economist


22.11.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de economist gr. II la biroul decontări din secţia financiar-contabilă a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt interviu economist


19.11.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat III (electrician joasă tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice din centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica – electrician


18.11.2021 – Anunț rezultate finale concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de antrenor asistent (ctg. V) – disciplina sportivă nataţie
Anunt rezultate finale antrenor


17.11.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de economist gr. II la biroul decontări din secţia financiar-contabilă a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa – economist


16.11.2021 – Anunț rezultate interviu concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de antrenor asistent (ctg. V) – disciplina sportivă nataţie
Anunt rezultate interviu antrenor


15.11.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat III (electrician joasă tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice din centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – electrician


11.11.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de economist gr. II la biroul decontări din secţia financiar-contabilă a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare


11.11.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de antrenor asistent (ctg. V) – disciplina sportivă nataţie
Anunt rezultate proba scrisa


05.11.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de antrenor asistent (ctg. V) – disciplina sportivă nataţie
Anunt rezultate selectie dosare


28.10.2021 – Anunț organizare concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (electrician joasă tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice din centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs muncitor calif III – electrician


27.10.2021 – Anunț organizare concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de personal civil contractual de șef formație muncitori gr. II la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii în secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs sef formatie muncitori gr II


26.10.2021 – Anunț organizare concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de economist gr. II la biroul decontări din secţia financiar-contabilă a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt organizare concurs economist gr II


26.10.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat IV (fochist) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs


22.10.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat IV (zugrav) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practică m calif IV – zugrav


21.10.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat IV (fochist) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt interviu fochist


19.10.2021 – Anunț organizare concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de antrenor asistent (ctg. V) – disciplina sportivă nataţie
Anunt organizare concurs incadrare antrenor natatie


18.10.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat IV (fochist) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica m calif – fochisti


18.10.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual de îngrijitor la Centrul de administrare stadion „Steaua” al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs


14.10.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat IV (zugrav) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – muncitor calif IV – zugrav


14.10.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual de îngrijitor la Centrul de administrare stadion „Steaua” al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate interviu ingrijitori


11.10.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual de îngrijitor la Centrul de administrare stadion „Steaua” al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate proba practica ingrijitori


11.10.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat IV (fochist) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – fochisti


11.10.2021 – Anunț rezultate examen promovare în treapta profesională imediat superioară celei de debutant a unui salariat civil
Anunt rezultat examen promovare pcc debutant


08.10.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual la compartimentul comunicaţii şi informatică din Centrul de administrare stadion „Steaua” (inginer sistem, debutant – 1 post; referent specialitate, debutant – 1 post)
Anunt rezultate selectie dosare


05.10.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual de îngrijitor la Centrul de administrare stadion „Steaua” al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – ingrijitori


29.09.2021 – Anunț rezultate examen promovare în gradul/treapta profesional(ă) imediat superior/superioară celei de debutant a unor salariați civili
Anunt rezultat ex promovare referent comp contracte si vanzari
Anunt rezultat ex promovare referenti sala traditii
Anunt rezultat ex promovare casieri


29.09.2021 – Anunț organizare concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (instalator apă-canal) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – muncitor calif III – instalator apa-canal


28.09.2021 – Anunț organizare concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat IV (zugrav) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – muncitor calificat IV – zugrav


24.09.2021 – Anunț privind organizarea examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară celei de debutant a unui salariat civil
Anunt organizare examen – promovare debutant


23.09.2021 – Anunț organizare concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat IV (fochist) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs 2 posturi m calif IV – fochisti


22.09.2021 – Anunț organizare concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual la compartimentul comunicaţii şi informatică din Centrul de administrare stadion „Steaua” (inginer sistem, debutant – 1 post; referent specialitate, debutant – 1 post)
Anunt organizare concurs incadrare inginer sistem si referent specialitate


17.09.2021 – Anunț organizare concurs de încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de personal civil contractual de îngrijitor la Centrul de administrare stadion „Steaua” al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt organizare concurs incadrare 2 posturi ingrijitor


14.09.2021 – Anunț privind organizarea examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară celei de debutant a unor salariați civili
Anunt organizare examen – promovare casieri


14.09.2021 – Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul/treapta profesional(ă) imediat superior/superioară celei de debutant a unor salariați civili
Anunt organizare examen – promovare referenti debutanti s traditii


14.09.2021 – Anunț privind organizarea examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară celei de debutant a unui salariat civil
Anunt organizare examen – promovare debutant contracte si vanzari


08.09.2021 – Anunț rezultate examen promovare în gradul/treapta profesional(ă) imediat superior/superioară celei de debutant a unor salariați civili
Anunt rezultate referent specialitate
Anunt referenti


30.08.2021 – Anunț rezultate examen promovare în gradul/treapta profesional(ă) imediat superior/superioară celei de debutant a unui salariat civil
Anunt rezultate


24.08.2021 – Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul/treapta profesional(ă) imediat superior/superioară celei de debutant a unor salariați civili
Anunt organizare examen promovare 3 pcc


16.08.2021 – Anunț rezultate examen promovare în gradul/treapta profesional(ă) imediat superior/superioară celei de debutant a unor salariați civili
Anunt rezultate


13.08.2021 – Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul/treapta profesional(ă) imediat superior/superioară celei de debutant a unui salariat civil
Anunt organizare examen – promovare debutant


30.07.2021 – Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul/treapta profesional(ă) imediat superior/superioară celei de debutant a unor salariați civili
Anunt organizare examen promovare 2 pcc debutanti


07.07.2021 – Anunț rezultate examen promovare în gradul/treapta profesional(ă) imediat superior/superioară celei de debutant a unor salariați civili
Anunt rezultate


06.07.2021 – Anunț rezultate examen promovare în gradul/treapta profesional(ă) imediat superior/superioară celei de debutant a unui salariat civil
Anunt promovare pcc


18.06.2021 – Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul/treapta profesional(ă) imediat superior/superioară celei de debutant a unor salariați civili
Anunt_promov_pcc_deb_tr_superioara-ingrijitori


18.06.2021 – Anunț privind organizarea examenului de promovare în gradul/treapta profesional(ă) imediat superior/superioară celei de debutant a unui salariat civil
Anunt_promov_pcc_deb_gr_prof_superior-referent


05.03.2021 – Catalog final concurs încadrare a 3 posturi vacante de medici (personal civil contractual), specialitatea medicină sportivă
Catalog final concurs posturi medici


26.02.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare a 3 posturi vacante de medici (personal civil contractual), specialitatea medicină sportivă
Anunt rezultate finale concurs medici


24.02.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de tehnician debutant la biroul administrare cazărmi în secția logistică a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs tehnician cazarmare


23.02.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I la biroul marketing şi relaţii publice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale referent gr I birou mkt rp


22.02.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de tehnician debutant la biroul administrare cazărmi în secția logistică a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate interviu tehnician cazarmare


19.02.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de șef formație muncitori gr. II la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale sef formatie muncitori gr II


19.02.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare posturi vacant de muncitori calificați la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale muncitor calificat peisagist


19.02.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I la biroul marketing şi relaţii publice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu referent specialitate gr I la biroul mkt si rp


18.02.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent II la compartimentul comunicații și informatică din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa referent II comp com infm


17.02.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de muncitor calificat IV la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu muncitor calificat IV


17.02.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de șef formație muncitori gr. II la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu sef formatie muncitori gr II


17.02.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare 2 posturi vacante de personal civil contractual de referent (1 post – studii superioare; 1 post – studii medii) la sala tradiții din Centrul de de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale referenti sala traditii


17.02.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de tehnician debutant la biroul administrare cazărmi în secția logistică a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa tehnician


16.02.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I la biroul marketing şi relaţii publice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica – referent sp gr I – birou mkt si rp


16.02.2021 – Anunț privind desfăşurarea probelor concursului pentru încadrarea a 3 posturi vacante de medici (personal civil contractual) specialitatea medicină sportivă
Anunt desfasurare probe concurs medici CSA Steaua


15.02.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare 2 posturi vacante de personal civil contractual de referent (1 post – studii superioare; 1 post – studii medii) la sala tradiții din Centrul de de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu referenti sala traditii


12.02.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de muncitor calificat IV la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica muncitor calificat IV peisagist


12.02.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de șef formație muncitori gr. II la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica sef formatie muncitori gr II


11.02.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I la biroul marketing şi relaţii publice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa referent gr I birou mkt rp


10.02.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare 2 posturi vacante de personal civil contractual de referent (1 post – studii superioare; 1 post – studii medii) la sala tradiții din Centrul de de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa referenti sala traditii


09.02.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de șef formație muncitori gr. II la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa sef formatie muncitori gr II


09.02.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat II (tâmplar) la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs m calif – tamplar


08.02.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent debutant la compartimentul contracte şi vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale referent debutant comp contracte si vanzari


08.02.2021 – Anunț rezultate soluționare contestații interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent debutant la compartimentul contracte şi vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultat solutionare contestatie interviu


05.02.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat II (tâmplar) la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu tamplar


04.02.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent debutant la compartimentul contracte şi vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu – referent debutant contracte si vanzari


03.02.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (lăcătuș mecanic) la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica lacatus mecanic


03.02.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 3 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat (2 posturi – bucătar; 1 post – ospătar) la Centrul de de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs bucatari si ospatari


03.02.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare pe perioadă nedeterminată unui post vacant de execuție de personal civil contractual de asistent medical (generalist) la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale asistent medical


03.02.2021 – Anunț rezultate soluționare contestații proba scrisă concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent debutant la compartimentul contracte şi vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultat solutionare contest proba scrisa referent contracte si vanzari


02.02.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat II (tâmplar) la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica tamplar


02.02.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 4 (patru) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de casier debutant în secția management din centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs casieri debutanti


01.02.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent debutant la compartimentul contracte şi vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa referent debutant contracte si vanzari


01.02.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a  3 (trei) posturi vacante de execuție de personal civil contractual la punctul de desfacere articole promoţionale din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale referenti pct desf art promo


01.02.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 3 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat (2 posturi – bucătar; 1 post – ospătar) la Centrul de de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu bucatar si ospatar


01.02.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare pe perioadă nedeterminată unui post vacant de execuție de personal civil contractual de asistent medical (generalist) la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu asistent medical


29.01.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare 3 posturi vacante de personal civil contractual de referent (1 post – studii superioare; 2 posturi – studii medii) în biroul marketing și relații publice la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale referenti birou mkt si rp


29.01.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 4 (patru) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de casier debutant în secția management din centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu casieri


28.01.2021 – Anunt rezultatele finale concurs încadrare post vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat IV (electromecanic staţie pompare apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs muncitor calif IV electromecanic


28.01.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a  3 (trei) posturi vacante de execuție de personal civil contractual la punctul de desfacere articole promoţionale din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu referent pct desf art promo


27.01.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare 3 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat (2 posturi – bucătar; 1 post – ospătar) la Centrul de de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practică bucatari ospatari


27.01.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare 3 posturi vacante de personal civil contractual de referent (1 post – studii superioare; 2 posturi – studii medii) în biroul marketing și relații publice la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu referent mk rp


27.01.2021 – Anunț reultate proba practică la concurs încadrare pe perioadă nedeterminată unui post vacant de execuție de personal civil contractual de asistent medical (generalist) la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica asistent medical


27.01.2021 – Anunț rezultate soluționare contestație cu privire la rezultatul probei scrise la concursul pentru încadrarea unor posturi vacante de personal civil contractual de execuție de referent debutatnt de desfacere articole promoționale din secția management la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultat contestatie proba scrisa referent deb pct desf art promo


26.01.2021 – Anunț rezultate interviu la concursul de  încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat IV (electromecanic staţie pompare apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt interviu muncitor calif IV (electromecanic statie pompare apa-canal)


26.01.2021 – Anunț rezultate proba scrisă la concursul încadrare pe perioadă nedeterminată a 4 (patru) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de casier debutant în secția management din centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultat proba scrisa casier deb


25.01.2021 – Anunț cu rezultatele finale la concursul de încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de referent de specialitate debutant la biroul marketing și relații publice în secția management din centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt cu rezultate finale referent debutant mk


25.01.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a  3 (trei) posturi vacante de execuție de personal civil contractual la punctul de desfacere articole promoţionale din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt cu rezultatele probei scrise ref punct desfacere art promo


22.01.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (electrician joasă tensiune) la formația întreținere, reparații și exploatare instalații electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs


22.01.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare pe perioadă nedeterminată unui post vacant de execuție de personal civil contractual de asistent medical (generalist) la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa asistent medical


22.01.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare 3 posturi vacante de execuție de personal civil contractual de referent (1 post – studii superioare; 2 posturi – studii medii) în biroul marketing și relații publice la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica referenti birou marketing si relatii publice


21.01.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat IV (electromecanic staţie pompare apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica m calif IV – electromecanic


21.01.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent de specialitate debutant la biroul marketing și relații publice la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu – referent debutant birou mkt rp


20.01.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (electrician joasă tensiune) la formația întreținere, reparații și exploatare instalații electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu m calif III – electr joasa tensiune


20.01.2021 – Anunț cu rezultatul soluționării unei contestații depusă în urma selecției dosarelor la concursul pentru încadrarea unui post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat II (zugrav) la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate solutionare contestatie selectie dosare m calif II – zugrav


20.01.2021 – Anunț cu rezultatul soluționării unei contestații depusă în urma selecției dosarelor la concursul pentru încadrarea unui post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat II (bucătar) la popota Centrului de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate solutionare contestatie selectie dosare m calif II – bucatar


20.01.2021 – Anunț cu rezultatul soluționării unei contestații depusă în urma selecției dosarelor la concursul pentru încadrarea unui post vacant de personal civil contractual de referent debutant la compartimentul contracte şi vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate solutionare contestatie selectie dosare r comp contracte si vanzari


19.01.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare 3 posturi vacante de personal civil contractual de referent (1 post – studii superioare; 2 posturi – studii medii) în biroul marketing și relații publice la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa referent sp I si referent IA birou mkt rp


19.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare posturi vacante de personal civil contractual la compartimentul comunicații și informatică din Centrul de administrare stadion „Steaua”: 1 post – inginer de sistem și 1 post – referent studii medii
Anunt rezultate selectie dosare – inginer si referent comp com inf


19.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de șef formaţie muncitori II la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare sef formatie muncitori gr II


19.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de tehnician debutant la biroul administrare cazărmi în secția logistică a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
anunt selectie dosare tehnician debutant birou adm cazarmi


19.01.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de expert sportiv gr. IA la biroul instruire jocuri sportive în secția pentru activitatea sportivă de performanță din Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate finale expert sportiv


19.01.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de instructor sportiv debutant la microstructura personal sportiv în secția pentru activitatea sportivă de performanță din Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate finale instructor sportiv


18.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare posturi vacante de muncitor calificat (peisagist) la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – m calif gazon


18.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de șef formație muncitori gr. II la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – sef f intr terenuri


18.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de muncitor calificat II (zugrav) la formația întreținere și reparații construcții din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare muncitor calificat II zugrav


18.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (lăcătuș mecanic) la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare muncitor calificat III lacatus mecanic


18.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat II (tâmplar) la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare muncitor calificat II tamplar


18.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare 3 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat (2 posturi – bucătar; 1 post – ospătar) la Centrul de de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare muncitor calificat II bucatar
Anunt rezultate selectie dosare muncitor calificat III bucatar
Anunt rezultate selectie dosare muncitor calificat III ospatar


18.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare 2 posturi vacante de personal civil contractual de referent (1 post – studii superioare; 1 post – studii medii) la sala tradiții din Centrul de de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – 1 referent S, 1 referent M – sala traditii


18.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent debutant la compartimentul contracte şi vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – referent debutant contracte si vanzari


18.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I la biroul marketing şi relaţii publice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare referent sp gr I birou marketing si RP


18.01.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent de specialitate debutant la biroul marketing și relații publice la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa referent debutant birou mkt rp


18.01.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de şef formaţie gr. II la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale sef formatie intr rp expl c termica inst s, inc, vent


15.01.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare 2 (două) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat (fochist) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs m calif – fochisti


15.01.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (electrician joasă tensiune) la formația întreținere, reparații și exploatare instalații electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica m calif – electrician


15.01.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de instructor sportiv debutant la microstructura personal sportiv în secția pentru activitatea sportivă de performanță din Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate interviu instructor sportiv debutant


15.01.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de expert sportiv gr. IA la biroul instruire jocuri sportive în secția pentru activitatea sportivă de performanță din Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate interviu expert sportiv gr IA


14.01.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de şef formaţie gr. II la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu sef formatie gr II


13.01.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare 2 (două) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat (fochist) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu m calif II si IV- fochisti


13.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat IV (electromecanic staţie pompare apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – electromecanic


13.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 3 (trei) posturi vacante de execuție de personal civil contractual la punctul de desfacere articole promoţionale din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – referenti pct desf art promo


13.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de asistent medical (generalist) la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – asistent medical


13.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 4 (patru) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de casier la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare casieri


12.01.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de instructor sportiv debutant la microstructura personal sportiv în secția pentru activitatea sportivă de performanță din Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa – instructor sportiv debutant


12.01.2021 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de expert sportiv gr. IA la biroul instruire jocuri sportive în secția pentru activitatea sportivă de performanță din Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa – expert sportiv gr.IA


11.01.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de şef formaţie gr. II la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rez proba practica – sef f intr rp expl ct inst sanitare inc vent climatizare


11.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare 1 post vacant de personal civil contractual de referent de specialitate debutant la biroul marketing și relații publice la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – 1 post referent specialitate debutant


11.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare 3 posturi vacante de personal civil contractual de referent (1 post – studii superioare; 2 posturi – studii medii) la biroul marketing și relații publice la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – 3 posturi referent


08.01.2021 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare posturi vacante de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat (fochist) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica fochisti


07.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (electrician joasă tensiune) la formația întreținere, reparații și exploatare instalații electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare muncitor calificat III – electrician


07.01.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs muncitor calificat – instalator apa-canal


06.01.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare 4 posturi vacante de îngrijitor la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs ingrijitori


06.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de instructor sportiv debutant la microstructura personal sportiv în secția pentru activitatea sportivă de performanță din Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt instructor sportiv debutant


06.01.2021 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de expert sportiv gr. IA la biroul instruire jocuri sportive în secția pentru activitatea sportivă de performanță din Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt expert sportiv gr IA


05.01.2021 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de şef secţie gr. I la secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs


05.01.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunț rezultate interviu instalator apa-canal


05.01.2021 – Anunț cu rezultatele verificării dosarelor de concurs pentru încadrarea a 3 posturi vacante de medici (personal civil contractual) specialitatea medicină sportivă
Anunt rezultate verificare dosare candidati posturi medici


04.01.2021 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare 4 posturi vacante de îngrijitor la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Rezultate interviu ingrijitori


31.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de șef formație muncitori gr. II la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs sef formatie intr exlp inst electrice


31.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de tehnician debutant la biroul administrare cazărmi în secția logistică a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”
Anunt organizare concurs tehnician debutant adm caz


31.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare 3 posturi vacante de personal civil contractual la compartimentul comunicații și informatică din Centrul de administrare stadion „Steaua” – 1 inginer de sistem, 1 referent de specialitate studii superioare și 1 referent studii medii
Anunt organizare concurs 3 posturi com inf


31.12.2020 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de şef secţie gr. I la secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu sef sectie intr reparatii expl constr inst terenuri


30.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare 4 posturi vacante de muncitor calificat (peisagist) la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – 4 m calif – formatia intr terenuri


30.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de tehnician I (peisagist) la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – tehnician I formatia intr terenuri


30.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de șef formație muncitori gr. II la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – sef f muncitori intretinere terenuri


30.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare 4 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat (zugrav)
Anunt organizare concurs – 4 posturi m calif zugrav


30.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (tinichigiu construcții) la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – m calif III – tinichigiu constructii


30.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (lăcătuș mecanic) la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – m calif III – lacatus mecanic


30.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat II (tâmplar) la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – m calif II – tamplar


30.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de șef formație muncitori gr. II la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – sef formatie intr reparatii constr


30.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare 3 posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat (2 posturi – bucătar; 1 post – ospătar) la Centrul de de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – 2 posturi bucatar si 1 post ospatar


30.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare 2 posturi vacante de personal civil contractual de referent (1 post – studii superioare; 1 post – studii medii) la sala tradiții din Centrul de de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – 2 posturi referenti sala traditii


30.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent debutant la compartimentul contracte şi vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – referent debutant contr si vanzari


30.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de referent de specialitate gr. I la biroul marketing şi relaţii publice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – referent sp I birou mkt rp


30.12.2020 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica m calif III – inst th sanitare si de gaze


30.12.2020 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de muncitor calificat III (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica m calif III – inst apa-canal


29.12.2020 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare 4 posturi vacante de îngrijitor la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica ingrijitori


28.12.2020 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de şef secţie gr. I la secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa sef sectie intr constr


24.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de asistent medical (generalist) la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs asistent medical


24.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat (electromecanic staţie pompare apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs electromecanici st pompare


24.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 4 posturi vacante de execuție de personal civil contractual de casier la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs casieri


24.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 3 posturi vacante de execuție de personal civil contractual la punctul de desfacere articole promoţionale din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs referenti art promo


23.12.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (instalator apă-canal) la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare, de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt selectie dosare m III – instalator apa-canal


23.12.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze) la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare, de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt selectie dosare m III instalator inst th-sanit si de gaze


23.12.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat IV (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze) la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare, de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt selectie dosare m IV instalator inst th-sanit si de gaze


23.12.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de şef formaţie gr. II la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – sef formatie


23.12.2020 – Anunț cu rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea a 3 posturi vacante de personal civil contractual de execuție de kinetoterapeut la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale kinetoterapeut


22.12.2020 – Anunț cu rezultatul soluționării unei contestații privind rezultatul interviului din cadrul concursului pentru încadrarea a 3 posturi vacante de personal civil contractual de execuție de kinetoterapeut la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultat solutionare contest interviu


22.12.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare 3 (trei) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat (fochist) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – fochisti


22.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare 1 post vacant de personal civil contractual de referent de specialitate debutant la biroul marketing şi relaţii publice în secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs referent sp debutant birou marketing si rp


22.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare 3 posturi vacante de personal civil contractual la biroul marketing şi relaţii publice în secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua” (1 post referent de specialitate gr. I; 2 posturi referent IA)
Anunt organizare concurs 3 posturi referent birou marketing si rp


21.12.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare posturi vacante de îngrijitor la Centrul de administrare stadion „Steaua”:
Anunt selectie dosare ingrijitori


18.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare trei posturi vacante de personal civil contractual de medici (1 post medic primar; 2 posturi medic specialist) specialitatea medicină sportivă
Anunt organizare concurs medici specialitatea medicina sportiva


18.12.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de şef secţie gr. I la secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – sef sectie intr rp expl constr inst si terenuri


18.12.2020 – Anunț organizare concurs încadrare trei posturi vacante de personal civil contractual de execuție la Centrul de administrare stadion „Steaua” (muncitor calificat II (electrician medie tensiune) – 1 post; – muncitor calificat III (electrician joasă tensiune) – 1 post; muncitor calificat IV (electrician joasă tensiune) – 1 post)
Anunt organizare concurs 3 posturi electricieni


17.12.2020 – Anunț privind încetarea suspendării şi desfășurarea în continuare a concursului pentru încadrarea a 3 posturi vacante de personal civil contractual de execuție de kinetoterapeut la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt reluare concurs incadrare posturi kinetoterapeuti


17.12.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare a două posturi vacante de personal civil contractual la secția pentru activitatea sportivă de performanță: expert sportiv gr. IA la biroul instruire jocuri sportive – 1 post și instructor sportiv debutant la microstructura personal sportiv (disciplina sportivă kaiac-canoe) – 1 post
Anunt organizare concurs expert sp si instr sp


15.12.2020 – Anunț privind reluarea concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de muncitor calificat IV (instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt reluare concurs m calif IV – inst inst th-sanit gaze


15.12.2020 – Anunț privind reluarea concursului pentru încadrarea postului vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt reluare concurs m calif III – inst inst th-sanit gaze


07.12.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat III (instalator apă-canal) la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs muncitor calif inst apa-canal


07.12.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare a unui post vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat IV (instalator instalații de ventilare și condiționare) la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs muncitor calificat IV inst inst vent cond


07.12.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare a unui post vacant de conducere de personal civil contractual de șef formație muncitori gr. II la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs sef formatie muncitori


04.12.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare a 3 (trei) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat II (fochist)- 1 post , muncitor calificat III (fochist) – 1 post și muncitor calificat IV (fochist)- 1 post la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare, de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs muncitor calificat fochist


03.12.2020 – Anunț privind rezultatul soluționării contestațiilor depuse după proba practică la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate solutionare contestatii – asistent medical


03.12.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare a 4 (patru) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de îngrijitor – 2 posturi și îngrijitor debutant – 2 posturi la formația întreținere, reparații și exploatare construcții, instalații și terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – ingrijitori


02.12.2020 – Anunț privind suspendarea concursului de încadrare a 3 posturi vacante de execuţie de personal civil contractual de kinetoterapeut la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt privind suspendarea concurs kinetoterapeut


02.12.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef secţie gr. I  la secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs incadrare sef sectie gr.I


27.11.2020 – Anunț rezultate proba practică la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica – asistent medical


26.11.2020 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 3 posturi vacante de execuţie de personal civil contractual de kinetoterapeut la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu Kinetoterapeut


25.11.2020 – Anunț privind rezultatul soluționării contestațiilor depuse după proba practică la concursul pentru încadrarea a 3 posturi vacante de execuție de personal civil contractual de kinetoterapeut la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultat solutionare contestatie proba practica


24.11.2020 – Anunț rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa site – asistent medical


23.11.2020 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 3 posturi vacante de execuţie de personal civil contractual de kinetoterapeut la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica – kinetoterapeut


23.11.2020 – Anunț rezultate finale concurs încadrare 11 posturi vacante de execuție de personal civil contractual de îngrijitor la Centrul de administrare stadion „Steaua”: 3 posturi îngrijitor la căminul militar, 5 posturi îngrijitor la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii,  3 posturi îngrijitor debutant la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii
Anunt rezultate finale concurs


20.11.2020 – Anunț privind rezultatul soluționării contestațiilor depuse după proba scrisă la concursul pentru încadrarea a 3 posturi vacante de execuție de personal civil contractual de kinetoterapeut la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultat solutionare contestatii proba scrisa


19.11.2020 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare 11 posturi vacante de execuție de personal civil contractual de îngrijitor la Centrul de administrare stadion „Steaua”: 3 posturi îngrijitor la căminul militar, 5 posturi îngrijitor la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii,  3 posturi îngrijitor debutant la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii
Anunt rezultate interviu ingrijitori


19.11.2020 – Anunț privind rezultatul soluționării unei contestații depusă după selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultat solutionare contest selectie dosare – asistent medical


18.11.2020 – Anunț rezultate proba scrisă la concursul pentru încadrarea pe perioadă nedeterminată a 3 posturi vacante de execuţie de personal civil contractual de kinetoterapeut la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa kinetoterapeuti


17.11.2020 – Anunț rezultate finale concurs încadrare 3 (trei) posturi vacante de execuție de personal civil contractual la căminul militar în secția management din Centrul de administrare stadion „Steaua”: referent IA – 1 post, referent I – 1 post, referent II – 1 post
Anunt rezultate finale concurs camin militar


17.11.2020 – Anunț rezultat selecție dosare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – asistent medical


16.11.2020 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare 11 posturi vacante de execuție de personal civil contractual de îngrijitor la Centrul de administrare stadion „Steaua”: 3 posturi îngrijitor la căminul militar, 5 posturi îngrijitor la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii,  3 posturi îngrijitor debutant la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii
Anunt rezultate proba practica ingrijitori


13.11.2020 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare 3 (trei) posturi vacante de execuție de personal civil contractual la căminul militar în secția management din Centrul de administrare stadion „Steaua”: referent IA – 1 post, referent I – 1 post, referent II – 1 post
Anunt rezultate interviu posturi referent camin


12.11.2020 – Anunț privind rezultatul soluționării unei contestații depusă după selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual de kinetoterapeut la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate solutionare contestatie selectie dosare kinetoterapeut


11.11.2020 – Anunț rezultate finale concurs încadrare posturi vacante de personal civil contractual de referent (3 posturi – studii superioare; 1 post – studii medii) la compartimentul contracte și vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs referenti contracte si vanzari


10.11.2020 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare 3 (trei) posturi vacante de execuție de personal civil contractual la căminul militar în secția management din Centrul de administrare stadion „Steaua”: referent IA – 1 post, referent I – 1 post, referent II – 1 post
Anunt rezultate proba scrisa – referenti camin militar


10.11.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 (trei) posturi vacante vacante de execuţie de personal civil contractual de kinetoterapeut la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – 3 posturi kinetoterapeut


09.11.2020 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare posturi vacante de execuție de personal civil contractual de referent la compartimentul contracte și vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu ref contracte si vanzari


06.11.2020 – Anunț privind rezultatul soluționării unei contestații depusă după proba scrisă la concursul pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual de referent (3 posturi – studii superioare; 1 post – studii medii) la compartimentul contracte și vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultat solutionare contest proba scrisa


04.11.2020 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare 4 (patru) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de referent (3 posturi – studii superioare; 1 post – studii medii) la compartimentul contracte și vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa referenti comp contracte si vanzari


03.11.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 11 (unsprezece) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de îngrijitor la Centrul de administrare stadion „Steaua”: 3 posturi îngrijitor la căminul militar, 5 posturi îngrijitor la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii,  3 posturi îngrijitor debutant la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii
Anunt rezultate selectie dosare – ingrijitori


03.11.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 (trei) posturi vacante de execuție de personal civil contractual la căminul militar în secția management din Centrul de administrare stadion „Steaua”: referent IA – 1 post, referent I – 1 post, referent II – 1 post
Anunt rezultate selectie dosare – referenti camin militar


02.11.2020 – Anunț privind rezultatul soluționării unei contestații depusă după selecția dosarelor de concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual de referent (3 posturi – studii superioare; 1 post – studii medii) la compartimentul contracte și vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultat solutionare contest selectie dosare


30.10.2020 – Anunț organizare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuţie de personal civil contractual de asistent medical la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – asistent medical


29.10.2020 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de personal civil contractual șef formaţie muncitori gr. II la formaţia întreţinere terenuri în secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa sef formatie ingr terenuri


29.10.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare 4 (patru) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de referent (3 posturi – studii superioare; 1 post – studii medii) la compartimentul contracte și vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – referenti comp contracte si vanzari


28.10.2020 – Anunț rezultate finale concurs concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rez fin concurs m calif III – inst apa-canal


28.10.2020 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant personal civil contractual de muncitor calificat I (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rez fin concurs m calif I – inst apa-canal


27.10.2020 – Anunț rezultate finale concurs încadrare posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat IV (electrician joasă tensiune) la formația întreținere,reparații și exploatare instalații electrice în secția întreținere, reparații și  exploatare construcții, instalații și terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs m calif – el joasa tensiune


26.10.2020 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu m calif III – instalator apa-canal


26.10.2020 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant personal civil contractual de muncitor calificat I (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu m calif I – instalator apa-canal


26.10.2020 – Anunț rezultate finale concurs încadrare posturi vacante de personal civil contractual de muncitori calificați (fochiști) la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs m calif – fochisti


23.10.2020 – Anunț organizare concurs încadrare pe perioadă nedeterminată a 3 posturi vacante de execuţie de personal civil contractual de kinetoterapeut la cabinetul medical din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs 3 posturi kinetoterapeut


23.10.2020 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare posturi vacante de personal civil contractual de muncitor calificat IV (electrician joasă tensiune) la formația întreținere,reparații și exploatare instalații electrice în secția întreținere, reparații și  exploatare construcții, instalații și terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu m calif IV – electr joasa tensiune


23.10.2020 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de șef secție management la Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs sef sectie management


22.10.2020 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare posturi vacante de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat II (fochist) la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare, de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu m calif II – fochist


21.10.2020 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat III (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica m calif III – inst apa-canal


21.10.2020 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat I (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica m calif I – inst apa-canal


21.10.2020 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef secţie gr. II la secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu sef sectie management


20.10.2020 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare posturi vacante de execuție de personal civil contractual de muncitor muncitor calificat III (electrician joasă tensiune) și muncitor calificat IV (electrician joasă tensiune) la formația întreținere, reparații și exploatare instalații electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica electricieni


20.10.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual șef formaţie muncitori gr. II la formaţia întreţinere terenuri în secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – sef formatie intretinere terenuri


20.10.2020 -Anunț rezultate rezultate selecție dosare concurs a unui post vacant de execuție de personal civil contractual muncitor calificat IV (peisagist) la formaţia întreţinere terenuri în secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – muncitori calif intretinere terenuri


19.10.2020 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare posturi vacante de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat II (fochist) și muncitor calificat IV (fochist) la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare, de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica fochisti


19.10.2020 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef secţie gr. II la secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa sef sectie intr constr


16.10.2020 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef secţie gr. II la secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica – sef sectie management


16.10.2020 – Anunț organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 11 (unsprezece) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de îngrijitor la Centrul de administrare stadion „Steaua”: 3 posturi îngrijitor la căminul militar, 5 posturi îngrijitor la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii,  3 posturi îngrijitor debutant la formaţia întreţinere şi reparaţii construcţii
Anunt organizare concurs 11 posturi ingrijitor


16.10.2020 – Anunț organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 (trei) posturi vacante de execuție de personal civil contractual la căminul militar în secția management din Centrul de administrare stadion „Steaua”: referent IA – 1 post, referent I – 1 post, referent II – 1 post
Anunt organizare concurs 3 posturi referent camin


16.10.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs post vacant de conducere de personal civil contractual de șef formație muncitori gr. II la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – sef formatie intr, rep, expl centrala termica


15.10.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs post vacant de execuție de personal civil contractual muncitor calificat III (instalator apă-canal) la formația de întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare, de încălzire, ventilare și climatizare, reparații și exploatare construcții, instalații și terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt selectie dosare m calif III – instalator apă – canal


14.10.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs posturi vacante de execuție de personal civil contractual muncitor calificat gr. III  – 1 post (electrician joasă tensiune) și muncitor calificat gr. IV  – 2 posturi (electrician joasă tensiune) la formația întreținere, reparații și exploatare instalații electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare muncitor calificat III și IV


14.10.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs post vacant de execuție de personal civil contractual muncitor calificat gr. II (electrician medie tensiune) la formația întreținere, reparații și exploatare instalații electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare muncitor calificat II (electrician medie tensiune)


13.10.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs post vacant de conducere de personal civil contractual de șef secție gr. II la secția întreținere, reparații și exploatare construcții, instalații și terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – sef sectie intr, reparatii, expl constr, inst si terenuri


13.10.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs a unor posturi vacante de execuție de personal civil contractual de Muncitor calificat II (fochist) -2 posturi și muncitor calificat IV (fochist) – 1 post la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare, de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – fochisti


13.10.2020 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef secţie gr. II la secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa sef sectie management


13.10.2020 – Anunț organizare concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 4 (patru) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de referent (3 posturi – studii superioare; 1 post – studii medii) la compartimentul contracte și vânzări din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – referenti comp contracte si vanzari


12.10.2020 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat II (electrician joasă tensiune) la formația întreținere, reparații și exploatare instalații electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs m calif II – electr joasa tensiune


09.10.2020 – Anunț rezultate finale concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de șef birou gr.II la biroul marketing și relații publice în secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate finale concurs


08.10.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs post vacant de conducere de personal civil contractual de şef secţie gr. II la secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare sef sectie management


07.10.2020 – Anunț privind reluarea concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de personal civil contractual de șef formație muncitori gr.II la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt reluare concurs – sef formatie gr II – formatia intr, rep, expl centrala termica


07.10.2020 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de șef birou gr.II la biroul marketing și relații publice în secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu sef birou mkt rp


07.10.2020 – Anunț privind reluarea concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat I (instalator apă-canal) la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare de încălzire, ventilare și climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt reluare concurs – m calif I – instalator apa-canal


06.10.2020 – Anunț privind reluarea concursului pentru încadrarea postului vacant de execuție de personal civil contractual de muncitor calificat II (electrician joasă tensiune) la formația întreținere, reparații și exploatare instalații electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunț reluare concurs muncitor calif II – electrician joasa tensiune


06.10.2020 – Anunț rezultate soluționare contestații proba practică concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef birou gr. II la biroul marketing în secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunț rezultat solutionare contest proba practica


02.10.2020 – Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție de personal civil contractual de tehnician I (peisagist) la formația întreținere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Tehnician I – formatia intretinere terenuri


02.10.2020 – Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 4 (patru) posturi vacante de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat (peisagist) la formația întreținere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
4 x Muncitori calificati – formatia intretinere terenuri


02.10.2020 – Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de conducere de personal civil contractual de șef formație gr. II la formația întreținere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Sef formatie muncitori gr II – formatie intretinere terenuri


29.09.2020 – Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat III (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Muncitor calif III – inst apa-canal


28.09.2020 – Anunț privind reluarea concursului pentru încadrarea postului vacant de conducere de personal civil contractual de şef birou gr. II la biroul marketing în secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt reluare concurs sef birou mkt


28.09.2020 – Anunț privind reluarea concursului  pentru încadrarea postului vacant de conducere de personal civil contractual de şef secţie gr. II la secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt reluare concurs sef sectie management


28.09.2020 – Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 (trei) posturi vacante de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat (electrician joasă tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
3 posturi muncitor calif – electr joasa tensiune


28.09.2020 – Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat II (electrician medie tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
1 post muncitor calif II – electr medie tensiune


28.09.2020 – Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de conducere de personal civil contractual de şef formaţie gr. II la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice din Centrul de administrare stadion „Steaua”
1 post – Sef formatie II – formatie inst electrice


25.09.2020 – Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 4 posturi vacante de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat (fochist) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt concurs 4 posturi muncitor calificat – fochist


25.09.2020 – Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de conducere de personal civil contractual de şef secţie gr. II la secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt concurs 1 post sef sectie gr II – sectie intretinere


19.06.2020 – Anunț rezultate examen promovare personal civil contractual în trepte profesionale imediat superioare celor de debutant, la sfârșitul perioadei de debut
Anunt rezultate ingrijitor
Anunt rezultate referent II birou marketing
Anunt rezultate referent II birou org si planif comp sp


19.06.2020 – Anunț rezultate examen promovare personal civil contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare
Anunt rezultate examen promovare referenti RU
Anunt rezultate promovare referent birou activ sp
Anunt rezultate promovare referent microst pers sp
Anunt rezultate promovare referent CDC


29.05.2020 – Anunț organizare examen promovare personal civil contractual în trepte profesionale imediat superioare celor de debutant, la sfârșitul perioadei de debut
Anunt organizare examen – promovare debutanti


29.05.2020 – Anunț organizare examen promovare personal civil contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare
Anunt organizare concurs – promovare trepte superioare


18.05.2020 – Anunțuri privind suspendarea concursurilor de încadrare a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual la  Centrul de administrare stadion „Steaua”, conform prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:
– șef secție gr. II la secția management – 1 post:
Anunt suspendare concurs_sef sectie gr II_sectia management
– șef birou gr. II la biroul marketing și relații publice – 1 post:
Anunt suspendare concurs_sef birou mkt si rp
– muncitor calificat II (electrician joasă tensiune) – 1 post:
Anunt suspendare concurs_muncitor calif II_electrician joasa tensiune
– șef formație gr. II la formația întreținere, reparații și exploatare centrală termică, instalații sanitare, de încălzire, ventilare și climatizare – 1 post:
Anunt suspendare concurs_sef formatie intr rp expl c termica inst sanit
– muncitor calificat I (instalator apă-canal) – 1 post:
Anunt suspendare concurs_muncitor calif I_inst apa-canal
– muncitor calificat III (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze) – 1 post:
Anunt suspendare concurs_muncitor calif III_inst inst th-sanit gaze
– muncitor calificat IV (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze) – 1 post:
Anunt suspendare concurs_muncitor calif IV_inst inst th-sanit gaze
– șef formație gr. II la formația întreținere terenuri – 1 post:
Anunt suspendare concurs_sef formatie intretinere terenuri
– tehnician I (peisagist) la formația întreținere terenuri – 1 post:
Anunt suspendare concurs_tehnician I_formatia intretinere terenuri
– muncitor calificat II (peisagist) la formația întreținere terenuri – 1 post:
Anunt suspendare concurs_muncitor calif II_peisagist
– muncitor calificat III (peisagist) la formația întreținere terenuri – 2 posturi:
Anunt suspendare concurs_2 x muncitor calif III_peisagist
– muncitor calificat IV (peisagist) la formația întreținere terenuri – 1 post:
Anunt suspendare concurs_muncitor calif IV_peisagist


18.05.2020 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef birou gr. II la biroul marketing și relații publice în secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica – sef birou mkt si rp


14.05.2020 – Anunț rezultate interviu concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat II (electrician joasă tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice în secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate interviu electrician joasa tensiune


13.05.2020 – Anunț rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef birou gr. II la biroul marketing și relații publice în secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba scrisa sef birou mkt_rp


11.05.2020 – Anunț rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat II (electrician joasă tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice în secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate proba practica


08.05.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat I (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare – muncitor I – instalator apa-canal


08.05.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de execuție de personal civil contractual de îngrijitor gazon – muncitor calificat IV (peisagist) la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt concurs – muncitor calificat IV – formatia intretinere terenuri


08.05.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare 2 (două) posturi vacante de execuție de personal civil contractual de îngrijitor gazon – muncitor calificat III (peisagist) la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt concurs – 2 posturi muncitor calificat III – formatia intretinere terenuri


08.05.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de execuție de personal civil contractual de îngrijitor gazon – muncitor calificat II (peisagist) la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt concurs – muncitor calificat II – formatia intretinere terenuri


08.05.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de execuție de personal civil contractual de tehnician I (peisagist) la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt concurs tehnician I – formatia intretinere terenuri


08.05.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef formaţie muncitori gr. II la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt concurs sef formatie muncitori gr II – formatia intretinere terenuri


07.05.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef birou gr. II la biroul marketing și relații publice în secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare sef birou mktrp


30.04.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat II (electrician medie tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice în secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare muncitor calif II – electrician medie tensiune


30.04.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat II (electrician joasă tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice în secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare muncitor calif II – electrician joasa tensiune


30.04.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef formaţie muncitori gr. II la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice în secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare sef formatie muncitori gr II


30.04.2020 – Anunț rezultate selecție dosare concurs încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef secţie gr. II la secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt rezultate selectie dosare sef sectie gr II


30.04.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef secție gr. II la secţia management a Centrului de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – sef sectie management


30.04.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef formaţie muncitori gr. II la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare în Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – sef formaţie muncitori


30.04.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat III (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare a Centrului de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – muncitor calif III – inst tehnico-sanitare si de gaze


30.04.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat IV (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare a Centrului de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs – muncitor calif IV – inst tehnico-sanitare si de gaze


21.04.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat III (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare a Centrului de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs muncitor calificat III – instalator apa_canal


21.04.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat I (instalator apă-canal) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală termică, instalaţii sanitare, de încălzire, ventilare şi climatizare a Centrului de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs muncitor calificat I – instalator apa_canal


16.04.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef birou gr. II la biroul marketing și relații publice în secţia management din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs sef birou gr II


10.04.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef secţie gr. II la secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs sef sectie gr II


10.04.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de conducere de personal civil contractual de şef formaţie muncitori gr. II la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice în secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs sef formatie muncitori


10.04.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat II (electrician medie tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice în secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs electrician medie tensiune


10.04.2020 – Anunț organizare concurs de încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat II (electrician joasă tensiune) la formaţia întreţinere, reparaţii şi exploatare instalaţii electrice în secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”
Anunt organizare concurs electrician joasa tensiune


20.02.2020 – Anunt rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. IV disciplina sportivă tenis de mână
Anunt rezultate finale concurs – antrenor ctg. IV tenis de masâ


18.02.2020 – Anunţ rezultate interviu concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. IV disciplina sportivă tenis de masă
Anunţ rezultate interviu – antrenor ctg. IV tenis de masă


14.02.2020 – Anunt rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. III disciplina sportivă gimnastică artistică
Anunt rezultate finale concurs – antrenor ctg III gimnastica artistica


13.02.2020 – Anunţ rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. IV disciplina sportivă tenis de masă
Anunţ rezultate proba practică – antrenor ctg. IV tenis de masă


12.02.2020 – Anunt rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. III disciplina sportivă lupte
Anunt rezultate finale concurs – antrenor ctg. III lupte


12.02.2020 – Anunt rezultate interviu concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. III disciplina sportivă gimnastică artistică
Anunt rezultate interviu – antrenor ctg. III gimnastica artistica


10.02.2020 – Anunt rezultate interviu concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. III disciplina sportivă lupte

Anunt rezultate interviu – antrenor ctg. III lupte


10.02.2020 – Anunt rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. III disciplina sportivă scrimă

Anunţ rezultate finale concurs – antrenor ctg. III scrimă


10.02.2020 – Anunt rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. IV disciplina sportivă tenis de masă

Anunt rezultate proba scrisă – antrenor ctg. IV tenis de masă


07.02.2020 – Anunt rezultate proba practica concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. III disciplina sportivă gimnastică artistică

Anunt rezultate proba practica gimnastica artistica


06.02.2020 – Anunţ rezultate finale concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat IV (instalator instalaţii tehnico-sanitare) la complexul sportiv din Centrul de sporturi montane „Bucegi” (localitatea Predeal, strada Râşnoavei, nr.1, jud. Braşov)
Anunt rezultate finale concurs muncitor calif IV – instalator


06.02.2020 – Anunţ rezultate interviu concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. III disciplina sportivă scrimă
Anunt rezultate interviu – antrenor ctg. III scrima


05.02.2020 – Anunţ rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. III disciplina sportivă lupte
Anunt rezultate proba practica -antrenor lupte


04.02.2020 – Anunţ rezultate interviu concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat IV (instalator instalaţii tehnico-sanitare) la complexul sportiv din Centrul de sporturi montane „Bucegi” (localitatea Predeal, strada Râşnoavei, nr.1, jud. Braşov)
Anunt rezultate interviu muncitor calificat IV – instalator


04.02.2020 – Anunţ rezultate proba scrimă concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. III disciplina sportivă gimnastică artistică
Anunt rezultate proba scrisa – antrenor gimnastica


03.02.2020 – Anunţ rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. III disciplina sportivă scrimă
Anunt rezultate proba practica – antrenor ctg III scrima


31.01.2020 – Anunţ rezultate proba scrisă concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. III disciplina sportivă lupte
Anunt rezultate proba scrisa antrenor ctg III – lupte


30.01.2020 – Anunţ rezultate proba practică concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat IV (instalator instalaţii tehnico-sanitare) la complexul sportiv din Centrul de sporturi montane „Bucegi” (localitatea Predeal, strada Râşnoavei, nr.1, jud. Braşov)
Anunt rezultate proba practica muncitor calif IV – instalator


29.01.2020 – Anunţ rezultate probă scrisă concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de antrenor ctg. III disciplina sportivă scrimă
Anunt rezultate proba scrisa – antrenor scrima


23.01.2020 – Anunţ rezultate soluţionare contestaţie selecţie dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de şofer I la grupa 2 transport în plutonul logistic din compania sprijin
Anunt rezultat solutionare contest selectie dosare – sofer


21.01.2020 – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de şofer I la grupa 2 transport în plutonul logistic din compania sprijin
Anunt rezultate selectie dosare – sofer I


21.01.2020 – Anunţ rezultate selecţie dosare concurs încadrare post vacant de execuţie de personal civil contractual de muncitor calificat IV (instalator instalaţii tehnico-sanitare) la complexul sportiv din Centrul de sporturi montane „Bucegi” (localitatea Predeal, strada Râşnoavei, nr.1, jud. Braşov)
Anunt rezultate selectie dosa