REGULAMENT DE ACCES ȘI PARCARE ÎN COMPLEXUL SPORTIV ,,STEAUA – GHENCEA”

 1. COMPLEXUL SPORTIV ,,STEAUA GHENCEA”, se află în folosința Clubului Sportiv al

Armatei Steaua a cărui activitate se desfășoară în baza  prevederilor legii, reglementărilor interne ale Ministerului Apărării Naționale și ordinelor și dispozițiunilor ale comandantului (președintelui) Clubului Sportiv al Armatei Steaua, având la bază Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

2. INTRAREA CU AUTOVEHICULUL în interiorul Complexului Sportiv ,,Steaua – Ghencea” prin obținerea și utilizarea tichetului de intrare ori a cartelei de acces, înseamnă luarea la cunoștință despre prevederile prezentului regulament precum și exprimarea acordului expres cu privire la dispozițiile acestuia, inclusiv a dispozițiilor privind blocarea, ridicarea, relocarea vehiculelor în situațiile și condițiile prezentului regulament, inclusiv a restricționării accesului în incinta complexului precum și asupra limitărilor de răspundere a Clubului Sportiv al Armatei ,,Steaua”.

3. CIRCULAȚIA AUTOVEHICULELOR, inclusiv oprirea, staționarea, parcarea, mersul înapoi pe aleile din incinta Complexului Sportiv ,,Steaua Ghencea”, se realizează cu respectarea întocmai de către conducătorii autovehiculelor a legislației naționale în domeniu (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice), cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

4. OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORILOR AUTO care își parchează autovehiculul în incinta Complexului Sportiv ,,Steaua – Ghencea” sunt următoarele:

 • să respecte indicațiile personalului militar și civil care deservește complexul;
 • să respecte indicațiile persoanelor cu drept de control din cadrul Clubului Sportiv al Armatei ,,Steaua”;
 • să respecte restricțiile de circulație impuse în cadrul complexului în diferite situații;
 • să respecte viteza maximă de circulație în interiorul complexului, limitată la 5 km/h;
 • vehiculele vor fi parcate numai pe locurile de parcare din fața bazinului de înot și polo, pe căile de acces pe partea dreaptă fără a obstrucționa sau bloca circulația;
 • conducătorii vehiculelor motorizate sau nemotorizate cu două roți au obligația să le parcheze în aceleași condiții ca și conducătorii de vehicule și să le asigure împotriva furtului.
 • să respecte normele de apărare împotriva incendiilor (A.Î.I.) specifice, fiind direct răspunzător de eventualele prejudicii produse.
 • să mențină curățenia în zona în care este parcat autovehiculul;
 • să nu execute lucrări de întreținere sau de reparație a autovehiculului pe timpul cât acestea se află în interiorul complexului;
 • să ia în considerare faptul că timpul maxim pentru care vehiculul poate fi parcat regulamentar pe baza de tichet este cel cuprins în intervalul orar 05.00 – 24.00;
 • în caz de deficiențe în funcționarea sistemului de acces și taxare să ia legătura cu personalul de serviciu în complex;
 • să respecte interdicțiile menționate în prezentul regulament.

5. ESTE STRICT INTERZISĂ:

 • depășirea vitezei de 5 km/h în interiorul complexului;
 • lăsarea motorului vehiculului pornit (modul încălzire/răcire) pe timpul staționării;
 • lăsarea minorilor nesupravegheați în incinta complexului sau în vehiculul parcat;
 • lăsarea în interiorul/exteriorul vehiculului a animalelor nesupravegheate, a substanțelor inflamabile sau periculoase;
 • intrarea în complex a vehiculelor pentru efectuarea cursurilor de condus asociate cu școlile de șoferi;
 • intrarea în complex a vehiculelor motorizate cu gabarit depășit (cum ar fi dar fără a se limita la: tractoare, camioane sau alte vehicule de mare tonaj), a autovehiculelor cu remorci sau ce depășesc lungimea de 5,5 m;
 • intrarea în complex a vehiculelor care prezintă defecțiuni vizibile, care prezintă scurgeri de lichide;
 • parcarea pe locurile destinate vehiculelor care aparțin persoanelor cu dizabilități și care sunt marcate corespunzător cu semnul, în cazul în care vehiculul nu afișează la vedere cardul/ legitimația pentru persoane cu dizabilități, conf. Art. 65 din Legea 448/2006;
 • intrarea pe fluxul intrare fără a primi tichet de parcare;
 • forțarea intrării în complex în spatele altui vehicul;
 • intrarea pe fluxul de ieșire;
 • ieșirea din complex prin poarta de acces către stadionul ,,Steaua”, fără a achita tariful de parcare;
 • părăsirea parcării fără a achita tariful de parcare aferent utilizării parcării;
 • forțarea ieșirii din complex în spatele altui vehicul, fără a achita tariful de parcare.

6. PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE: accesul în incinta complexului și parcarea este de luni până duminică în intervalul orar 05.00 – 24.00, fără a se depăși timpul maxim de staționare în interiorul complexului conform prevederilor prezentului regulament. În funcție de situații, accesul în interiorul complexului poate fi restricționat total sau parțial.

7. SUPRAVEGHERE VIDEO – conducătorii auto și pietonii sunt informați cu privire la faptul că accesul în complex și complexul sunt supravegheate video. Sistemul de supraveghere video este destinat exclusiv supravegherii accesului și fluxurilor de trafic, înregistrările video nefiind disponibile publicului, ci numai autorităților competente la solicitarea acestora sau în scopul recuperării pagubelor produse prin avarierea componentelor sistemului de taxare sau a altor facilități ale complexului.

8. CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI ,,STEAUA” nu își asumă răspunderea pentru:

 • orice fel de pagubă sau prejudiciu aduse vehiculelor motorizate sau nemotorizate, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora, din acțiuni imputabile sau neimputabile altor persoane sau pentru pagubele cauzate din cauza imobilizării/blocării/ridicării acestora ca urmare a parcării în mod necorespunzător sau abandonării în incinta complexului;
 • orice pagubă directă sau indirectă, pierderi civile, contravenții sau infracțiuni care au loc în incinta complexului. Clubul Sportiv al Armatei ,,Steaua” recomandă fiecărui vizitator să nu lase niciun articol/obiect de valoare în interiorul vehiculului, deoarece Clubul Sportiv al Armatei ,,Steaua” nu asigură paza și securitatea vehiculelor la locul de parcare a vehiculelor;
 • orice fel de pagubă care este cauzată de imobilizarea/blocarea/ridicarea vehiculului în timpul manevrelor de imobilizare/blocare/ridicare a acestuia de pe spațiu, în cazul în care aceasta este produsă de către personalul de serviciu în complex și/sau de operatorul economic care efectuează manevrele, ca o consecință a aplicării dispozițiilor prezentului regulament ca urmare a încălcării prevederilor acestuia de către conducătorul sau proprietarul vehiculului;
 • accidentele sau orice fel de incidente suferite de vehiculele parcate și pietoni ca urmare a neatenției, a folosirii neadecvate a elementelor componente ale sistemului de taxare, barierelor, terminalelor de emitere și citire tichete, automatului de plată sau a oricăror echipamente aparținând Clubului Sportiv al Armatei ,,Steaua”.

9. SANCȚIUNI:

9.1. Constituie abatere de la regulamentul de acces și utilizare a parcării și se sancționează cu blocarea roților autovehiculului:

 • oprirea sau staționarea vehiculului în locurile sau zonele nepermise, căile de acces/evacuare, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități fără a avea acest drept sau expunerea spre vânzare a vehiculelor în interiorul complexului – taxa pentru deblocarea roților este de 500 lei fără TVA;
 • staționarea în incinta complexului mai mult de 24 de ore consecutive fără a fi, în prealabil, anunțată staționarea și achitarea taxei de parcare pentru 24 h;
 • intrarea/ieșirea în mod repetat în/din complex pentru a abuza de intervalul netaxabil de 15 minute (mai mult de 2 intrări/ieșiri consecutive);
 • Constituie abatere de la prezentul regulament de acces și utilizare a parcării și se sancționează cu tarif tichet pierdut (sancțiunile se cumulează proporțional cu numărul abaterilor):
  • intrarea în incinta complexului fără tichet de parcare;
  • intrarea în complex pe fluxul de ieșire;
  • ieșirea din complex în mod fraudulos (prin incinta stadionului ,,Steaua”), în spatele altui autovehicul, pentru a evita plata tarifului de parcare aferent;
 • Introducerea în ,,Lista neagră” și interzicerea accesului în complex pe o perioadă de maxim 3 luni se aplică în următoarele situații:
  • nerespectarea limitei de viteză în incinta complexului;
  • ieșirea din complex, pe fluxul de ieșire din complex, în spatele altui vehicul pentru a evita plata tarifului de parcare aferent;
  • generarea de blocaje pe fluxul de intrare în complex și fluxul de ieșire din incinta complexului prin refuzarea ridicării tichetului de parcare sau refuzul plății tarifului de parcare aferent;
  • generarea de situații conflictuale/altercații cu alți conducători de vehicule și/sau pietoni;
  • generarea de situații conflictuale/altercații și amenințarea personalului de serviciu în complex;
  • vandalizarea/distrugerea elementelor sistemului de taxare – coloane de intrare/ieșire, bariere, automat de plată, ghereta sau a oricăror elemente de infrastructură din complex.
 1. IMOBILIZAREA/BLOCAREA sau ridicarea vehiculelor: se imobilizează/blochează roțile vehiculelor care sunt oprite sau staționate neregulamentar, care ocupă mai multe locuri de parcare sau pe cele rezervate, ale celor expuse la vânzare sau ale celor care, în mod repetat, au intrat/ieșit în/din complex pentru evitarea plății tarifului de parcare aferent. Activitatea de imobilizare/blocare a roților cu dispozitive speciale se face conform precizărilor din prezentul regulament.

Constatarea faptului că unele vehicule sunt oprite sau staționate în mod neregulamentar, ocupă mai multe locuri de parcare sau pe cele rezervate sau expuse la vânzare sau cele care, în mod repetat, au intrat/ieșit în/din complex se va executa de către personalul de serviciu în complex sau de persoanele cu drept de control din conducerea Clubului Sportiv al Armatei ,,Steaua”, echipele de control din cadrul structurilor de Poliție Militară.

Persoanele nominalizate vor fotografia vehiculele oprite sau staționate neregulamentar pentru a avea dovada poziției și a abaterii de la regulament înaintea imobilizării/blocării roții cu dispozitivul de blocare sau vor avea documente doveditoare în acest sens. După dispunerea măsurii de imobilizare/blocare a roții, vehiculul va fi fotografiat.

Dispozitivele de blocare ale roților se vor monta, de regulă, pe roata stânga față ori pe partea căreia se află volanul vehiculului, pentru a fi ușor de observat de către utilizatorul vehiculului și se vor aplica în așa fel încât să nu producă defecțiuni tehnice vehiculului imobilizat/blocat sau să afecteze caroseria acestuia.

Pe lângă dispozitivul de blocare se va aduce la cunoștința utilizatorului vehiculului printr-un anunț, care va fi afișat pe parbrizul acestuia, abaterea comisă privind parcarea neregulamentară și consecințele care urmează a fi suportate de către acesta. De asemenea, anunțul va fi afișat și la facilitățile din complex – bazinul de înot și polo, sala de gimnastică, sala de scrimă, terenurile de fotbal/rugby.

Deblocarea roților se va face după ce, în prealabil, i-a fost readus la cunoștință, utilizatorului vehiculului regulamentul de acces și utilizare a parcării.

Deblocarea roților vehiculelor persoanelor care, în mod repetat, părăsesc parcarea fără a plăti tariful aferent parcării se face după ce, în prealabil, i-a fost readus la cunoștință utilizatorului vehiculului regulamentul de acces utilizare a parcării.

În cazul în care proprietarul vehiculului imobilizat/blocat nu se prezintă pentru deblocare în termen de 7 zile, vehiculul se consideră abandonat și se vor demara procedurile de ridicare, transportare și depozitare de către autoritățile cu atribuții în acest sens, iar proprietarul va suporta:

 • costurile de ridicare, transport și depozitare la nivelul costurilor furnizorului extern de servicii;
 • taxa de deblocare prevăzută de prezentul regulament;
 • tariful de parcare aferent.

Dispozițiile prezentului regulament referitoare la ridicarea vehiculelor se va aplica și acelor vehicule care la data aplicării regulamentului de acces și parcare ori pe parcursul aplicării acestuia sunt abandonate în incinta complexului în alte circumstanțe decât cele menționate.

 1. TAXARE: tariful de parcare este de 4 lei prima oră, 3 lei următoarele ore, care se achită la automatul de plată sau la casieria cu operator uman de la punctul de acces în complex. Conducătorii auto dispun de o perioadă de 15 minute, după efectuarea plății, de părăsire a complexului.

Tarifele de mai sus sunt exprimate pentru durate de staționare de câte 60 de minute și nu pot fi fracționate. Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru 60 de minute.

Taxa pentru pierderea tichetului este de 250 lei la care se adaugă taxa aferentă parcării.

Taxe suplimentare care se vor percepe, astfel:

 • pentru deblocarea vehiculului se percepe un tarif de 500 lei (fără TVA), ce reprezintă valoarea serviciului de deblocare la care se adaugă costul aferent perioadei de staționare și costul ridicării și relocării acestuia, după caz;
 • deteriorarea brațului barierei sub orice formă se tarifează cu 700 lei (fără TVA) contravaloarea brațului la care se adaugă cuantumul serviciului de montare și tariful de parcare;
 • intrarea pe fluxul de ieșire, fără tichet, se tarifează cu 100 lei (fără TVA).
 1. MODIFICĂRI: prezentul regulament de acces și parcare poate fi modificat în funcție de

modificările legislative sau a prevederilor regulamentelor specifice Ministerului Apărării Naționale, ordinelor și dispozițiunilor specifice, urmând a se aplica începând cu data afișării acestuia.

Prezentul regulament este afișat vizibil la intrarea în complex și poate fi consultat la adresa de internet www.csasteaua.ro.

CONDUCEREA CLUBULUI SPORTIV AL ARMATEI STEAUA BUCUREȘTI

Distribuire social media