Anunț publicitar privind comercializarea produselor de alimentație publică destinate spectatorilor participanți la evenimentele sportive și culturale organizate pe Stadionul Steaua în sezonul competițional 2021/2022 pentru Liga II

Clubul Sportiv al Armatei ”Steaua” este interesat de colaborarea cu operatori economici specializați în comercializarea produselor de alimentație publică destinate spectatorilor participanți la evenimentele sportive și culturale în conformitate cu dispozițiile Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, a Protocolului de desfășurare al competițiilor al FRF și a Ordinului comun al MTS și MS nr. 535/1505/2021 care se vor desfășura până la sfârșitul sezonului competitional 2021/2022 (aproximativ 16 evenimente ), în cadrul Ligii a II-a de fotbal pe stadionului ”Steaua”.
Operatorii economici pot să desfășoare activități comerciale de alimentație publică  în cele 30 chioșcuri, cu suprafață aproximativă între 19 m2 si 39 m2 fiecare, cu obligativitatea de a deschide minim un chiosc pentru fiecare sector de tribună şi peluză ( Legea 4 din 2008, Art.10, alin.1, litera m) ), cu suplimentarea lor în funcție de numărul de bilete/abonamente vândute pe fiecare sector pentru fiecare eveniment în parte. Aceștia vor comercializa produsele specifice ( băuturi răcoritoare, apa, bere fără alcool, cafea și doar alimente ambalate ) doar în ziua evenimentului, conform programului competițional stabilit și în conformitate cu legislația în vigoare ( Legea 4 din 2008, a Protocolul de desfășurare al competițiilor al FRF și a Ordinului comun al MTS și MS nr. 535/1505/2021).
Cerințe minime:

  1. Experiență similară în domeniu (dovedită cu documente);
  2. Logistica necesară operării spațiilor comerciale (dotări puncte vânzare: casă de marcat, POS, vitrine frigorifice, aparatură specifică pentru alimentația publică, etc);
  3. Personal calificat, minim 2 persoane/chioșc (cu suplimentarea numărului personalului în funcție de numărul estimat de spectatori pentru evenimentul respectiv).

Operatorii interesați pot viziona spațiile comerciale (chioșcurile) în data de 03.09.2021, interval orar 09:00-15:00. Detalii și programări pe adresa de email: contracte.vanzari@csasteaua.ro .
Cererile (solicitările) vor fi depuse până pe data de 06.09.2021, până la ora 16:00, la sediul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, adresa: Bulevardul Ghencea, nr 35 , sau adresa de email: contracte.vanzari@csasteaua.ro  Toate cererile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate in considerare.
Operatorii economici interesați vor atașa la cerere următoarele documente:

  • Declarație pe propria răspundere că nu au fost condamnați în ultimii 3 ani, prin hotărare definitivă a unei instanțe judecătorești pentru o faptă care a dus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
  • Certificat fiscal;
  • Copie Certificat de Înregistrare (CUI);
  • Certificat constatator ONRC.
Distribuire social media