Anunț publicitar privind comercializarea produselor de alimentație publică destinate spectatorilor și participanților, activități, evenimente sportive și culturale organizate în Complexul Sportiv (inclusiv stadion) ”Steaua” în perioada iunie 2023-iunie 2024

Clubul Sportiv al Armatei ”Steaua” este interesat de colaborarea cu operatori economici specializați în comercializarea produselor de alimentație publică destinate spectatorilor participanți la evenimentele sportive și culturale, în conformitate cu dispozițiile Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, a Protocolului de desfășurare al competițiilor al FRF și a Ordinului comun al MTS și MS nr. 535/1505/202, care se vor desfășura în perioada iunie 2023 – iunie 2024 pe stadionului ”Steaua”.

 Operatorii economici pot să desfășoare activități comerciale de alimentație publică în:

  1. În incinta stadionului ”Steaua”

Stadionul este prevăzut cu 30 chioșcuri de alimentație publică, cu suprafața cuprinsă între 19 m2 și 39 m2 fiecare. Pentru evenimentele sportive există obligativitatea de a deschide minim un chioșc pentru fiecare sector de tribună şi peluză (Legea 4 din 2008, Art.10, alin.1, litera m), cu suplimentarea lor în funcție de numărul de bilete/abonamente vândute pe fiecare sector pentru fiecare eveniment în parte.

Caracter: nepermanent;

Frecvență: pe perioada desfășurării evenimentelor pe stadion (una sau mai multe zile);

Nr. de chioșcuri deschise: la cererea clubului, funcție de sectoarele puse la vânzare și numărul estimate de bilete;

Produse comercializate: produsele specifice (băuturi răcoritoare, apă, bere fără alcool, cafea, ceai și doar alimente ambalate) în ziua evenimentului, conform programului stabilit și în conformitate cu legislația în vigoare (Legea 4 din 2008, a Protocolul de desfășurare al competițiilor al FRF și a Ordinului comun al MTS și MS nr. 535/1505/2021).

  1. În zona perimetrală a stadionului ”Steaua”.

Chioșc mobil de tip food truck – amplasare în zona adiacentă intrării în complexul sportive.

Acesta va fi amplasat doar în zilele în care în incinta complexului se desfășoară activități care să justifice nevoia existenție un punct de alimentație publică.

Caracter: nepermanent;

Frecvență: pe perioada desfășurării evenimentelor pe stadion (una sau mai multe zile);

Nr. de chioșcuri mobile: unu, la cererea clubului;

Produse comercializate: produsele specifice (băuturi răcoritoare, apă, bere fără alcool, cafea, ceai, dulciuri, patiserie, etc – exclus alcool) în ziua evenimentului, conform programului stabilit și în conformitate cu legislația în vigoare.

Condiții generale:

  1. Experiență similară în domeniu: minim 3 ani;
  2. Logistica necesară operării spațiilor comerciale (dotări puncte de vânzare: casă de marcat, POS, vitrine frigorifice, aparat cafea, alta aparatură specifică pentru alimentația publică raft/stand expunere produse);

Documente doveditoare: Doc. de achiziție/doc de inregistrare contabilă, contract de închiriere, similar.

  1. Personal calificat, minim 3 persoane/chioșc (cu suplimentarea numărului personalului în funcție de numărul estimat de spectatori pentru evenimentul respectiv).

Documente doveditoare: Certificat de absolvire lucrator comercial sau certificate absolvire ospatar – vânzător în unitățile de alimentație publică.

Agenții economici interesați, pot viziona spațiile comerciale (chioșcurile) în perioada 10-17.05.2023, în intervalul orar 09:00-15:00.

Cererile de participare vor fi transmise până pe data de 17-19.05.2023, pe adresa de email: contracte.vanzari@csasteaua.ro .

Detalii și programări pe adresa de email: contracte.vanzari@csasteaua.ro .

Operatorii economici interesați au obligația de a depune împreună cu cererea de participare și următoarele documente:

  • Declarație pe propria răspundere că nu au fost condamnați în ultimii 3 ani, prin hotărare definitivă a unei instanțe judecătorești pentru o faptă care a dus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
  • Certificat fiscal;
  • Copie Certificat de Înregistrare (CUI);
  • Certificat constatator ONRC.

Ulterior, agenții economice care îndeplinesc cumulativ toate cerințele, vor fi invitați la negociere directă.

Câștigătorului va fi desemnat în urma negocierilor individuale, criteriul de evaluare va fi prețul cel mai ridicat, în condițiile îndeplinirii tuturor specificațiilor tehnice.

Date firmă

 

Distribuire social media