Anunț publicitar privind comercializarea produselor de alimentație publică destinate spectatorilor participanți la evenimentele sportive și culturale organizate de către Steaua București pe stadion în perioada 2022-2023

Clubul Steaua București este interesat de colaborarea cu operatorii economici specializați în comercializarea produselor de alimentație publică destinate spectatorilor participanți la evenimentele sportive și culturale,  în conformitate cu dispozițiile Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, a Protocolului de desfășurare al competițiilor al FRF și a Ordinului comun al MTS și MS nr. 535/1505/202,  care se vor desfășura în perioada mai 2022 – mai 2023 pe stadionului Steaua.

Operatorii economici pot să desfășoare activități comerciale de alimentație publică  în cele 30 chioșcuri, cu suprafața cuprinsă între 19 m2 și 39 m2 fiecare, cu obligativitatea de a deschide minim un chioșc pentru fiecare sector de tribună şi peluză (Legea 4 din 2008, Art.10, alin.1, litera m), cu suplimentarea lor în funcție de numărul de bilete/ abonamente vândute pe fiecare sector pentru fiecare eveniment în parte.

Aceștia vor comercializa produsele specifice (băuturi răcoritoare, apă, bere fără alcool, cafea, ceai și doar alimente ambalate) în ziua evenimentului, conform programului stabilit și în conformitate cu legislația în vigoare (Legea 4 din 2008, a Protocolul de desfășurare al competițiilor al FRF și a Ordinului comun al MTS și MS nr. 535/1505/2021).

Cerințe minime:

  1. Experiență similară în domeniu (dovedită cu documente);
  2. Logistica necesară operării spațiilor comerciale (dotări puncte de vânzare: casă de marcat, POS, vitrine frigorifice, raft/ stand expunere produse, aparatură specifică pentru alimentația publică, pahare plastic/ carton,etc. în conformitate cu Legea 4 din 2008);
  3. Personal calificat, minim 2 persoane/ chioșc (cu suplimentarea numărului personalului în funcție de numărul estimat de spectatori pentru evenimentul respectiv).

Operatorii interesați pot viziona spațiile comerciale (chioșcurile) în data de 20.04.2022,  în intervalul orar 09:00-15:00, cu programare prealabilă.

Detalii și programări pe adresa de email: contracte.vanzari@csasteaua.ro .

Cererile de participare vor fi depuse până pe data de 29.04.2022, până la ora 16:00, la sediul Steaua București, adresa: Bulevardul Ghencea, nr 35 sau transmise la adresa de email: contracte.vanzari@csasteaua.ro . Toate cererile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Operatorii economici interesați au obligația de a depune împreună cu cererea de participare și următoarele documente:

  • Declarație pe propria răspundere că nu au fost condamnați în ultimii 3 ani, prin hotărare definitivă a unei instanțe judecătorești pentru o faptă care a dus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
  • Certificat fiscal;
  • Copie Certificat de Înregistrare (CUI);
  • Certificat constatator ONRC.

Descarcă Cererea de participare: CERERE NEGOCIERE CHIOSCURI

Distribuire social media